Hovedsymboler

Brukt på kirketekstiler skal symbolene, sammen med kirkeårets liturgiske farger, formidle kristen tro og tradisjon. Utforming av stola med symboler skal være godkjent av biskopen før stolaen blir laget eller anskaffet.